Trò chơi hỗ trợ trận chiến thưởng PVP:

Điều khoản & Điều kiện Chiến dịch

1. Tổng số tiền giải thưởng = 4,580,468,240.00 VND
2. Thời gian chiến dịch: 13/12/2023 00:00 – 02/01/2024 23:59 (GMT +8)
3. Trong thời gian chiến dịch, mỗi ngày Live22 sẽ phân bổ 147,757,040.00 VND từ tổng giải thưởng để chia cho 301 người chơi thắng nhiều vòng nhất trong Trận chiến thưởng PVP.
4. Trò chơi hỗ trợ trận chiến thưởng PVP:
a) Tiền điện tử
b) Apes Squad
c) Santa’s Payday
5. Phân chia giải thưởng hàng ngày:
a) Cấp bậc 1: 7,847,810.00 VND x 1 người
b) Cấp bậc 2: 3,923,905.00 VND X 5 người
c) Cấp bậc 3: 1,307,300.00 VND X 10 người
d) Cấp bậc 4: 653,650.00 VND X 25 người
e) Cấp bậc 5: 522,920.00 VND X 50 người
f) Cấp bậc 6: 392,300.00 VND X 75 người
g) Cấp bậc 7: 261,533.00 VND X 135 người
6. Live22 sẽ sẽ gửi giải thưởng vào tài khoản của người chơi thắng vào ngày hôm sau, trong khoảng thời gian từ 09:00~12:00 (GMT +8).
7. Live22 có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.