နေ့စဉ်ဆု

အဆင့်

1

2 – 5

6 – 15

16 – 50

51 – 100

101 – 200

201 – 300

ကစားသမားအရေအတွက်

1

4

10

35

50

100

100

ဆုကြေးပမာဏ (MMK)

440,000

220,000

110,000

65,000

45,000

20,000

10,000

နေ့စဉ်ဆု

အဆင့်

ကစားသမားအရေအတွက်

ဆုကြေးပမာဏ (MMK)

1

2 – 5

6 – 15

16 – 50

51 – 100

101 – 200

201 – 300

1

4

10

35

50

100

100

440,000

220,000

110,000

65,000

45,000

20,000

10,000

ပံ့ပိုးထားသောဂိမ်းများ

အနိုင်ရသူစာရင်း

ကမ်းပိန်း စည်းမျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

1. စုစုပေါင်း ဆုကြေးပမာဏ = MMK 298,350.000
2. ကမ်းပိန်းကာလ – 01/07/2024 00:00 – 30/07/2024 23:59 (GMT +8)
3. ကမ်ပိန်းကာလအတွင်း၊ Live22 သည် MMK 9,945,000 ကို ဆုပေးအစုမှ နေ့စဉ် ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထိပ်တန်းကစားသမား 300 သို့ ဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်သည်။
4. ပံ့ပိုးထားသောဂိမ်းများ
a) Jarvis
b) Shipwrecked Riches
5. ကစားသမားများသည် ရွေးချယ်ထားသောဂိမ်းများအတွင်း အခမဲ့ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုကို စတင်သောအခါတိုင်း 1 မှတ် ရရှိသည်။
6. နေ့စဉ် အမှတ်အများဆုံးရရှိသော ကစားသမားများအား ဆုများကို နေ့စဉ် ချီးမြှင့်ပါသည်။
7. ဦးဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ကို နံနက် 09:00~12:00 (GMT+8) တွင် တစ်ကြိမ်စီ အပြီးသတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် Live22 သည် ဦးဆောင်သူစာရင်းဝင်သော ကစားသမားများအား ဆုငွေအား credit ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
8. နေ့စဥ်ဆုကြေးငွေ ခွဲဝေမှုအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ကိုးကားပါ။

အဆင့် 1 MMK 440,000 x 1 pax
အဆင့် 2 – 5 MMK 220,000 x 4 pax
အဆင့် 6 – 15 MMK 110,000 x 10 pax
အဆင့် 16 – 50 MMK 65,000 x 35 pax
အဆင့် 51 – 100 MMK 45,000 x 50 pax
အဆင့် 101 – 200 MMK 20,000 x 100 pax
အဆင့် 201 – 300 MMK10,000 x 100 pax

9. Live22 တွင် ဤပရိုမိုးရှင်းကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်၊ ဆိုင်းငံ့ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

  ကမ်းပိန်း စည်းမျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

  1. စုစုပေါင်း ဆုကြေးပမာဏ = MMK 298,350.000
  2. ကမ်းပိန်းကာလ – 01/07/2024 00:00 – 30/07/2024 23:59 (GMT +8)
  3. ကမ်ပိန်းကာလအတွင်း၊ Live22 သည် MMK 9,945,000 ကို ဆုပေးအစုမှ နေ့စဉ် ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထိပ်တန်းကစားသမား 300 သို့ ဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်သည်။
  4. ပံ့ပိုးထားသောဂိမ်းများ
  a) Jarvis
  b) Shipwrecked Riches
  5. ကစားသမားများသည် ရွေးချယ်ထားသောဂိမ်းများအတွင်း အခမဲ့ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုကို စတင်သောအခါတိုင်း 1 မှတ် ရရှိသည်။
  6. နေ့စဉ် အမှတ်အများဆုံးရရှိသော ကစားသမားများအား ဆုများကို နေ့စဉ် ချီးမြှင့်ပါသည်။
  7. ဦးဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ကို နံနက် 09:00~12:00 (GMT+8) တွင် တစ်ကြိမ်စီ အပြီးသတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် Live22 သည် ဦးဆောင်သူစာရင်းဝင်သော ကစားသမားများအား ဆုငွေအား credit ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
  8. နေ့စဥ်ဆုကြေးငွေ ခွဲဝေမှုအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ကိုးကားပါ။

  အဆင့် 1 MMK 440,000 x 1 pax
  အဆင့် 2 – 5 MMK 220,000 x 4 pax
  အဆင့် 6 – 15 MMK 110,000 x 10 pax
  အဆင့် 16 – 50 MMK 65,000 x 35 pax
  အဆင့် 51 – 100 MMK 45,000 x 50 pax
  အဆင့် 101 – 200 MMK 20,000 x 100 pax
  အဆင့် 201 – 300 MMK10,000 x 100 pax

  9. Live22 တွင် ဤပရိုမိုးရှင်းကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်၊ ဆိုင်းငံ့ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။