การกระจายรางวัลรายวัน

อันดับ

1

2 – 5

6 – 15

16 – 50

51 – 100

101 – 200

201 – 300

จำนวนผู้เล่น

1

4

10

35

50

100

100

จำนวนรางวัล (THB)

8000

4000

2000

1000

800

400

200

การกระจายรางวัลรายวัน

อันดับ

จำนวนผู้เล่น

จำนวนรางวัล (THB)

1

2 – 5

6 – 15

16 – 50

51 – 100

101 – 200

201 – 300

1

4

10

35

50

100

100

8000

4000

2000

1000

800

400

200

เกมที่รองรับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ

1. จำนวนเงินรางวัลทั้งหมด : THB 5,370,000
2. ระยะเวลาแคมเปญ: 01/07/2024 00:00 – 30/07/2024 23:59 (GMT +8)
3. ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ Live22 จะจัดสรร THB 17,900 ทุกวันจากเงินรางวัลรวมและแจกจ่ายให้กับผู้เล่น 300 อันดับแรก
4. เกมที่รองรับ
a) Jarvis
b) Shipwrecked Riches
5. ผู้เล่นจะได้รับ 1 แต้มทุกครั้งที่เปิดใช้งานฟีเจอร์เกมฟรีภายในเกมที่เลือก
6. รางวัลจะมอบให้ทุกวันสำหรับผู้เล่นที่สะสมคะแนนมากที่สุดในแต่ละวัน
7. บอร์ดผู้นำจะสรุปผลทุกเช้า 09:00~12:00 (GMT+8) จากนั้น Live22 จะให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่ขึ้นสู่บอร์ดผู้นำ
8. อ้างอิงด้านล่างสำหรับการแจกรางวัลรายวัน:

อันดับ 1 THB 8,000.00 x 1 ท่าน
อันดับ 2 – 5 THB 4,000.00 x 4 ท่าน
อันดับ 6 – 15 THB 2,000.00 x 10 ท่าน
อันดับ 16 – 50 THB 1,000.00 x 35 ท่าน
อันดับ 51 – 100 THB 800.00 x 50 ท่าน
อันดับ 101 – 200 THB 400.00 x 100 ท่าน
อันดับ 201 – 300 THB 200.00 x 100 ท่าน

9. Live22 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขระงับหรือยกเลิกโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาและไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ

  1. จำนวนเงินรางวัลทั้งหมด : THB 5,370,000
  2. ระยะเวลาแคมเปญ: 01/07/2024 00:00 – 30/07/2024 23:59 (GMT +8)
  3. ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ Live22 จะจัดสรร THB 17,900 ทุกวันจากเงินรางวัลรวมและแจกจ่ายให้กับผู้เล่น 300 อันดับแรก
  4. เกมที่รองรับ
  a) Jarvis
  b) Shipwrecked Riches
  5. ผู้เล่นจะได้รับ 1 แต้มทุกครั้งที่เปิดใช้งานฟีเจอร์เกมฟรีภายในเกมที่เลือก
  6. รางวัลจะมอบให้ทุกวันสำหรับผู้เล่นที่สะสมคะแนนมากที่สุดในแต่ละวัน
  7. บอร์ดผู้นำจะสรุปผลทุกเช้า 09:00~12:00 (GMT+8) จากนั้น Live22 จะให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่ขึ้นสู่บอร์ดผู้นำ
  8. อ้างอิงด้านล่างสำหรับการแจกรางวัลรายวัน:

  อันดับ 1 THB 8,000.00 x 1 ท่าน
  อันดับ 2 – 5 THB 4,000.00 x 4 ท่าน
  อันดับ 6 – 15 THB 2,000.00 x 10 ท่าน
  อันดับ 16 – 50 THB 1,000.00 x 35 ท่าน
  อันดับ 51 – 100 THB 800.00 x 50 ท่าน
  อันดับ 101 – 200 THB 400.00 x 100 ท่าน
  อันดับ 201 – 300 THB 200.00 x 100 ท่าน

  9. Live22 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขระงับหรือยกเลิกโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาและไม่มีการแจ้งล่วงหน้า