क्याम्पेन शर्तहरू र संरचना

 1. कुल पुरस्कार पूल रकम = NPR 15,815,800
 2. अभियान अवधि: ०१/१०/२०२३ ००:०० – ३०/१०/२०२३ २३:५९ (GMT +८)
 3. अभियान अवधिमा, Live22 ले चुनेको स्लट खेलहरूमा २०० वा बढी स्पिनहरू सफलतापूर्वक प्रदर्शन गर्ने १८१ खेलाडीहरूलाई पुरस्कार पूलबाट दैनिक NPR 526,000.00.00 छुट्याउनेछ।
 4. चुनिएका खेलहरू:
  a) Kraken Queen b) Into the Fay: Nixie c) Crypto Coins d) Candy Bomb e) Mahjong Style f) Queen Femida
 5. दैनिक पुरस्कार वितरण:
  a) NPR28,000.00 x १ प्याक्स b) NPR 14,000.00 x ५ प्याक्स  c) NRR 5,600.00 x २५ प्याक्स  d) NPR2,800.00 x ५० प्याक्स  e) NPR1,400.00 x १०० प्याक्स
 6. Live22 ले अर्को दिन ०९:०० ~ १२:०० (GMT +८) बिचमा हकदार खेलाडीको ब्यालेन्समा पुरस्कार क्रेडिट गर्नेछ।
 7. Live22 ले कुनै पनि समयमा र पूर्व सूचना बिना प्रोमोसनलाई संशोधन, निलम्बन वा रद्द गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ।