Điều kiện và Điều khoản của Chiến dịch

 1. Tổng số tiền thưởng = 2,867,600,000.00 VND
 2. Thời gian chiến dịch: 01/10/2023 00:00 – 30/10/2023 23:59 (GMT +8)
 3. Trong thời gian chiến dịch, Live22 sẽ phân bổ 96,188,000.00 VND hàng ngày từ tổng giải thưởng cho 181 người chơi thực hiện thành công 200 vòng quay trở lên trong các trò chơi slot đã chọn.
 4. Trò chơi đã chọn:
  a) Kraken Queen b) Into the Fay: Nixie c) Crypto Coins d) Candy Bomb e) Mahjong Style f) Queen Femida
 5. Phân phối giải thưởng hàng ngày:
  a) 5,160,000.00 VND x 1 người chơi  b) 2,580,000.00 VND x 5 người chơi  c) 1,032,000.00 VND x 25 người chơi  d) 516,000.00 VND x 50 người chơi  e) 258,000.00 VND x 100 người chơi 
 6. Live22 sẽ ghi có giải thưởng vào số dư của người chơi chiến thắng vào ngày hôm sau, từ 09:00~12:00 (GMT +8).
 7. Live22 có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.